Kembali ke Campaign


Alhamdulillah, sahabat sejuk Nurul Hayat sangat antusias untuk membantu meringankan beban Dimas dan keluarga. Bantuan dari sahabat sejuk sudah terkumpul. Bantuan tersebut juga telah kami salurkan dan telah diterima langsung oleh pihak keluarga.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada segenap keluarga sejuk Nurul Hayat yang telah berpartisipasi membantu Dimas dan keluarga. Semoga apa yang telah sahabat sejuk berikan mendapat sebaik-baik balasan dari Allah Ta’ala. Aamiin ya Rabbal Alamiin.Chat WA